تست سرعت اينترنت

- این پایگاه به منظور تست سرعت اتصال اشتراک شما به شبکه ی جهانی اینترنت طراحی شده و در خدمت شماست.
- نتایج ارائه شده توسط این سایت تنها گواه سرعت اتصال شما به شبکه ی جهانی اینترنت است و در مورد سرعت شبکه ی داخلی (اینترانت کشور) صادق نیست.
- توجه داشته باشید این امکان برای سنجش سرعت اتصال اینترنت دیال آپ مناسب نیست و انجام این تست ممکن است بسیار طولانی شود.